Έργα από έκθεση

COLORFUL SMILES, COLORFUL FUTURE

This particular project was inspired by the lyrics of a poem "The smiles which knit our future bloom. Love each other", by the Greek poet Nikiforos Vretakos. My work refers to multiculturalism and the enormous variety of colors that exist both among people and in nature. Despite all the contradictions and differences between people in culture, nationality, languages and color, we all have a common faith and future. This is the future I present through the diversity and multicolourism of cultures, especially through the smiles of children who represent a colourful ,united and peaceful future without wars, inequalities and prejudices, but with love, solidarity, development , optimism and harmony, empathy and understanding. 

 Το συγκεκριμένο έργο μου το εμπνεύστηκα από τους στίχους ενός ποιήματος του Έλληνα ποιητή. Το έργο μου αναφέρεται στην πολυπολιτισμικότητα και την τεράστια ποικιλία χρωμάτων που υπάρχει τόσο μεταξύ των ανθρώπων, όσο και στη φύση. Παρ' όλες τις αντιθέσεις και τις διαφορετικότητες που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων στην κουλτούρα, την εθνικότητα,  τη γλώσσα και το χρώμα, όλοι δικαιούμαστε μία κοινή μοίρα και μέλλον. Αυτό το μέλλον  παρουσιάζω μέσα από την ποικιλομορφία και την πολυχρωμία των ανθρώπων και της φύσης, ιδιαίτερα μέσα από τα χαμόγελα  των παιδιών που ενωμένα φτιάχνουν ένα μέλλον ειρηνικό, χωρίς πολέμους, ανισότητες και προκαταληψεις, αλλά με αγάπη, αλληλεγγύη,  ανάπτυξη, αισιοδοξία, αρμονία,  κατανόση  και ενσυναίσθηση.  

 

COLORFUL HANDS A CHAIN TO THE FUTURE

 

This particular project was inspired by the verses of a poem by the Greek poet Zoe Cartelli, who are saying "hands on the surface and balance, ideal θεια (γραμμη) line". The united hands depicted in my work symbolize the call of people to join forces and their beliefs and embrace, regardless of color, race and language, to cooperate and to move towards a brilliant and better future without bickering and conflict .

 

Το συγκεκριμένο έργο μου το εμπνέυστηκα από τους στίχους ενός ποιήματος της Ελληνίδας ποιήτριας Ζωής Καρτέλλη που λένε "με χέρια σε έκταση και ισορροπία, ιδανική θεία γραμμή". Τα ενωμένα χέρια που απεικονίζονται στο έργο μου συμβολίζουν το κάλεσμα των ανθρώπων να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τα πιστεύω τους και αγκαλιασμένοι, ανεξαρτήτως το χρώμα, τη φυλή και τη γλώσσα, να συνεργαστούν και να οδεύσουν προς ένα λαμπρό και καλύτερο μέλλον χωρίς διχόνοιες και συγκρούσεις.